Geschiedenis

Op de plek waar de RK begraafplaats gevestigd is stond medio 1800 een boerderij van de familie Gasthuis. De familie Gasthuis heeft de grond verkocht aan de familie Cremer, wonende op de Krommedijk. De Heer Wiltink, hoofd van de lagere school in Harbrinkhoek en kerkmeester, huwde een dochter van eigenaar, de heer Cremer. In 1875 schonk de heer Wiltink de grond aan de Rooms Katholieke kerk. De RK kerk heeft de grond vanaf die tijd gebruikt als begraafplaats. In 1881 overleed de heer Wiltink. Hij was een van de eersten die zijn laatste rustplaats op de RK begraafplaats vond.

Aula / stilteruimte

De RK begraafplaats heeft de beschikking over een kleine aula, welke links naast de ingang van de begraafplaats is gelokaliseerd. De stilteruimte 't Gasthuis is vernoemd naar de eerste bewoners van de boerderij die gevestigd was op de grond van de begraafplaats. Deze ruimte is medio 2008 grondig gerenoveerd en gemoderniseerd. In het eerste kwartaal van 2009 is/wordt de aula ingericht. Vanaf 6 maart 2009 is zij dan beschikbaar als stilteruimte, waar gelegenheid is voor gebed en/of het opsteken van een kaars. Daarnaast is de aula geschikt voor het houden van gebedsvieringen voorafgaand aan een begrafenis of bijzetting van een urn. De aula heeft een capaciteit van maximaal 60 personen. De deuren aan de zijde van de begraafplaats zijn aangepast, zodat de baar met de overledene vanuit de aula eenvoudig naar de laatste rustplaats gebracht kan worden.

Op verzoek is het mogelijk om na een gebedsdienst t.b.v. een begrafenis of bijzetting , koffie met cake of krentenwegge, of koffie met broodjes te nuttigen. In verband met de ruimte kan het gezelschap niet groter zijn dan 60 personen. U kunt voor reserveringen contact opnemen met uw begrafenisondernemer of zich rechtstreeks tot de RK begraafplaats wenden. Telefoon 0546-868280.

De tarieven voor het gebruik van de aula vindt u bij tarieven

Begraven / cremeren

Graf

De Rooms Katholieke begraafplaats kent verschillende soorten graven. Afhankelijk van de wensen kan er worden gekozen voor een enkel graf, familiegraf, kindergraf of een grafkelder.

 

Columbarium

De laatste jaren is er een sterke toename van het aantal crematies. Toch zijn er nog veel mensen die bezwaar hebben tegen een crematie omdat zij dan niet de mogelijkheid hebben om hun dierbare overledene te herdenken of te eren, zoals dat bij een graf mogelijk is. De Rooms Katholieke begraafplaats beschikt daarom over een columbarium (nis waarin urnen worden geplaatst). Dit columbarium mag in de vorm waarop het op de Rooms Katholieke begraafplaats is gerealiseerd uniek worden genoemd. Het aan de “aarde toevertrouwen” zoals dit in de Rooms Katholiek traditie geworteld is komt hier op deze wijze tot zijn recht. De in 1978 overleden deken ten Cate was destijds een warm pleitbezorger voor het huidige columbarium.

 

Strooiveld

Bij het columbarium en de urnenmuur behoort een strooiveld. Uitstrooiing van de as kan, ook al heeft de crematie elders plaatsgevonden, altijd plaatsvinden op de RK begraafplaats

Tarieven

De tarieven voor graven, columbarium urnenmuur en strooiveld vindt u bij tarieven

Geldend vanaf 1 januari 2024.

Stichting R.K. Begraafplaats Almelo stelt beschikbaar tegen de volgende tarieven:

Voor de funderingen onder grafstenen op graven in de grafvelden 3H en 2H is een bedrag verschuldigd van € 75,- per grafplaats.

De bijzetting van een urn in een bestaand één- of twee-diep graf waarvan de rechten niet verlopen zijn, wordt gelijkgesteld met het begraven of het bijzetten van een overledene. Voor het grondwerk is een bedrag verschuldigd van € 150,- per urn.

De rechten voor het bijzetten van de urn met de as van een overledene op een plaats in een kelderruimte van het columbarium of de urnenmuur bedragen € 375,- voor de tijd van vijf jaren. De kosten voor het bijzetten van een eerste urn bedragen € 100,-

Voor het bijzetten van een tweede urn, naast de urn waarvoor de rechten verworven zijn, is een bedrag van € 100,- verschuldigd. Looptijd eveneens vijf jaren.

De kosten voor de naamplaten voor zowel de urnenmuur als het columbarium zullen wij aan u doorberekenen aan de hand van de nota die wij hiervoor van de leverancier/steenhouwer ontvangen.

Het tarief voor het uitstrooien van de as van een overledene op het strooiveld van het columbarium van de R.K. Begraafplaats bedraagt € 100,-

Verlengen grafrechten

    Contact

    Kerkhofsweg 1

    7603 ND Almelo